2014. február 2., vasárnap

Az Iskola-ügy

Megtaláltuk a tökéletes sulit. Tudom, érzem, Andrison is látom, hogy jól választottunk...

Egyházi iskola, nincs speciális tanterv, nincs tagozatos oktatás, "csak" tanító nénik vannak, szótagolós olvasás, szeretet és nyugalom és csak jó ott lenni.

Az általános iskolában nem folyik emelt szintű képzés. Helyi tantervünk megalkotásakor – a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva – a fokozatosságra, a játékos gyermekkor megtartására törekedtünk. Az óvoda és az iskolába lépés közti átmenetet oly módon próbáljuk könnyebbé tenni a kicsik számára, hogy az első osztályosok hagyományos tanterméhez egy óvodai csoportszobához hasonló kis termet is kialakítottunk, az ún. játszószobát.

Az első osztály az alapozás éve. Legfontosabb cél az írás-, olvasás- és számolási készség biztos elsajátítása. Hangoztató-elemző-összetevő módszerű olvasástanítást alkalmazunk. 

 A második évfolyamban, tömbösített testnevelés órák keretében sajátítják el az úszás alapismereteit.


 Az új tantervünk negyedik osztálytól heti három órában, hetedik osztálytól pedig heti négy órában teszi lehetővé az idegen nyelv oktatását.A csoportbontásoknak köszönhetően az angol és a német nyelv tetszőlegesen választható. Fakultatív jelleggel adott a lehetőség a francia nyelv második idegen nyelvként való tanulására.
Az informatika oktatása önálló tantárgyként hatodik osztályban lép be az órarendbe, azonban már kisiskolás kortól informatikai tartalmak kerülnek az egyéb tantárgyak tantervébe, így pl. a vizuális kultúra, a könyvtár-informatikai órák során számítógép közelbe kerülnek a diákok. Könyvtárunk olvasótermében a hét minden napján internetezésre is lehetőségük van a tanulóknak.

Az első négy évfolyamon két tanító úgynevezett guruló rendszerben foglalkozik a kisgyermekekkel, így délutánonként a tanító nénikkel készíthetik el házi feladataikat. A napközi tanórát megelőző szabadidő hasznos eltöltésére számtalan lehetőség kínálkozik. Lehetőség nyílik könyvtári, rajz, énekkaros, ministráns- és sportfoglalkozásokra. A testedzési lehetőségek közül a kicsik számára legvonzóbb a vívás, a futball és a szertorna.  A tanulási nehézségekkel küzdő, esetleg részképesség-zavaros tanulók a korrepetálási órákon, illetve a fejlesztő pedagógus segítségével zárkózhatnak fel társaikhoz.


A felső tagozatban számos lehetőség adott a tehetséggondozásra. Szakköröket választhatnak: matematika, francia nyelv, rajz, újságírás, kézművesség témakörben. Kis és nagy énekkar egészíti ki a zenei nevelést. Sportolási lehetőséget kínálnak a futball, atlétika, kosárlabda, szertorna, vívás, tenisz és a floorball edzések. Mindehhez adott feltétel: a tornaterem, tornaszoba, vívóterem és a teniszpályák.
Szabadidős programjainkba belefér az erdei iskola, a hétvégi fakultatív kirándulás, hittantábor, sítábor, vándortábor. Osztályaink rendszeresen igénybe veszik a Notre Dame Rend által működtetett botfai Hűvös Kastély szálláslehetőségét, mely kiváló kikapcsolódást és közösségteremtő alkalmakat kínál.

Intézményünkben nemcsak az oktatáson van a hangsúly, hanem a lelki nevelésen. Heti két órában, órarendi keretben hittanoktatás folyik, emellett kiemelten törekszünk arra, hogy mindennapi életünket a keresztény szellemiség járja át. Ennek egyik külső formája a köszönés, mely egyben hitvallás is: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minden első pénteken és a hétköznapokra eső egyházi ünnepeken iskolai szentmisét tartunk. Negyedik osztálytól havonta elvégezhetik szentgyónásukat a diákok. Nagy segítségünkre vannak a városban szolgálatot teljesítő atyák.
Szabadidős programjainkon sem feledkezünk meg a keresztény értékek ápolásáról: hittantáborokat, zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat szervezünk diákjainknak.
Olyan diákközösséget szeretnénk kialakítani, melyben mindenki megtalálhatja helyét, felismerheti saját értékeit, ugyanakkor képes fegyelmezni önmagát.

2013 tél

Mozgalmas napjaink vannak, ovi, munka, ovi, munka, ovi után hazafelé bevásárlás, nekem itthon is munka majdnem minden nap, Andrissal is le kell ülni feladatlapozni, színezni, mert a kisfickó hajlamos elbliccelni a feladatokat. Amúgy ügyes, és okos és jól csinálja meg, ha hajlandó nem csak túlesni rajta, hanem odafigyelni és rendesen megoldani.


Továbbra is nagy sláger a legó, a favasút, és a hot wheels kisautók...
Már lehet vele társasozni, a Gazdálkodj okosan-t végigjátssza és már nyert is... 


A pocak-ügynek folyománya, hogy Gábor vett egy kondigépet, Andris nyúzza rendesen, meglátjuk majd, milyen sikerrel. 

Kapott új polcokat és anyuéktól új ágyikót a szobájába.... Persze nélküle nincs szerelés... :)
2013. karácsony

Jó volt. Nagyon. Andris megkapta, amire álmában sem gondolt, egy elemes hot wheels pályát, ez a menő mostanában... Édes volt, nagyon örült, mivel hét közben ketten vagyunk, bevontam a vásárlásba, abban maradtunk, a gyerekek ajándékát a Jézuska hozza, ha valakihez elmegyünk, őt pedig meglepjük valamivel.. Jobb nem nagyon jutott eszembe. Tesóm gyerekei hozták a formájukat, de már rég letettem arról, hogy örömet tudjak szerezni nekik... A fát már 21-én feldíszítettük, mert Andris már teljesen transzban volt miatta, le sem engedte bontani január közepéig. :)2013. november 24., vasárnap

2013. ősz

Annyira nagyon nagy lett... :(

Kavarognak a fejemben a gondolatok. Nem túl hízelgőek... Meg is tartom magamnak őket. Nem is tudom, miért írok, még ha ritkán is, senki nem olvassa.....


2013. november 17., vasárnap

2.

2013.11.04. a második kipottyant fogacska.
Mozog a két felső metsző is...

2013. szeptember 22., vasárnap

MOZOG!!!!!!

Megmozdult az első fogacska!!!!!!!

A bal alsó 1-es mögött már 2 mm kint van a maradós fogacskából és mozog a tejfog....

2013. augusztus 16., péntek

2013. nyár

3 hét szabi, és lassan vége...hát nem vagyok tőle túl boldog...

Az első hetet kettesben töltöttük Andrissal, bejártunk a konyhára, ügyintéztünk, elveztük egymás társaságát és próbáltunk újra összeszokni. 

Aztán már Gábor is szabira ment, az első héten elszöktünk Ausztriába, sajnos csak egy napra, rengeteg csodás helyet láttunk, Andrissal megbeszéltük, hogy szívesen oda is költöznénk... Még előfordulhat..


Vasárnap autókáztunk, átkompoztunk Szántódról Tihanyba, és hazakocsikáztunk Szigligeten át. 


Deichmann-os tolldísz, avagy Golyós Toll törzsfőnök...

Elintéztük az ovit is, egy távolabbi oviba vették fel, mozdony lesz a jele, vegyes csoport, hááááát...nem tudom... Végülis utolsó év... Nem vagyok oda a vegyes csoport ötletétől, de nem volt választásunk, el kellett fogadni, ebből hozzuk hát majd ki, amit lehet.