2014. február 2., vasárnap

Az Iskola-ügy

Megtaláltuk a tökéletes sulit. Tudom, érzem, Andrison is látom, hogy jól választottunk...

Egyházi iskola, nincs speciális tanterv, nincs tagozatos oktatás, "csak" tanító nénik vannak, szótagolós olvasás, szeretet és nyugalom és csak jó ott lenni.

Az általános iskolában nem folyik emelt szintű képzés. Helyi tantervünk megalkotásakor – a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva – a fokozatosságra, a játékos gyermekkor megtartására törekedtünk. Az óvoda és az iskolába lépés közti átmenetet oly módon próbáljuk könnyebbé tenni a kicsik számára, hogy az első osztályosok hagyományos tanterméhez egy óvodai csoportszobához hasonló kis termet is kialakítottunk, az ún. játszószobát.

Az első osztály az alapozás éve. Legfontosabb cél az írás-, olvasás- és számolási készség biztos elsajátítása. Hangoztató-elemző-összetevő módszerű olvasástanítást alkalmazunk. 

 A második évfolyamban, tömbösített testnevelés órák keretében sajátítják el az úszás alapismereteit.


 Az új tantervünk negyedik osztálytól heti három órában, hetedik osztálytól pedig heti négy órában teszi lehetővé az idegen nyelv oktatását.A csoportbontásoknak köszönhetően az angol és a német nyelv tetszőlegesen választható. Fakultatív jelleggel adott a lehetőség a francia nyelv második idegen nyelvként való tanulására.
Az informatika oktatása önálló tantárgyként hatodik osztályban lép be az órarendbe, azonban már kisiskolás kortól informatikai tartalmak kerülnek az egyéb tantárgyak tantervébe, így pl. a vizuális kultúra, a könyvtár-informatikai órák során számítógép közelbe kerülnek a diákok. Könyvtárunk olvasótermében a hét minden napján internetezésre is lehetőségük van a tanulóknak.

Az első négy évfolyamon két tanító úgynevezett guruló rendszerben foglalkozik a kisgyermekekkel, így délutánonként a tanító nénikkel készíthetik el házi feladataikat. A napközi tanórát megelőző szabadidő hasznos eltöltésére számtalan lehetőség kínálkozik. Lehetőség nyílik könyvtári, rajz, énekkaros, ministráns- és sportfoglalkozásokra. A testedzési lehetőségek közül a kicsik számára legvonzóbb a vívás, a futball és a szertorna.  A tanulási nehézségekkel küzdő, esetleg részképesség-zavaros tanulók a korrepetálási órákon, illetve a fejlesztő pedagógus segítségével zárkózhatnak fel társaikhoz.


A felső tagozatban számos lehetőség adott a tehetséggondozásra. Szakköröket választhatnak: matematika, francia nyelv, rajz, újságírás, kézművesség témakörben. Kis és nagy énekkar egészíti ki a zenei nevelést. Sportolási lehetőséget kínálnak a futball, atlétika, kosárlabda, szertorna, vívás, tenisz és a floorball edzések. Mindehhez adott feltétel: a tornaterem, tornaszoba, vívóterem és a teniszpályák.
Szabadidős programjainkba belefér az erdei iskola, a hétvégi fakultatív kirándulás, hittantábor, sítábor, vándortábor. Osztályaink rendszeresen igénybe veszik a Notre Dame Rend által működtetett botfai Hűvös Kastély szálláslehetőségét, mely kiváló kikapcsolódást és közösségteremtő alkalmakat kínál.

Intézményünkben nemcsak az oktatáson van a hangsúly, hanem a lelki nevelésen. Heti két órában, órarendi keretben hittanoktatás folyik, emellett kiemelten törekszünk arra, hogy mindennapi életünket a keresztény szellemiség járja át. Ennek egyik külső formája a köszönés, mely egyben hitvallás is: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minden első pénteken és a hétköznapokra eső egyházi ünnepeken iskolai szentmisét tartunk. Negyedik osztálytól havonta elvégezhetik szentgyónásukat a diákok. Nagy segítségünkre vannak a városban szolgálatot teljesítő atyák.
Szabadidős programjainkon sem feledkezünk meg a keresztény értékek ápolásáról: hittantáborokat, zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat szervezünk diákjainknak.
Olyan diákközösséget szeretnénk kialakítani, melyben mindenki megtalálhatja helyét, felismerheti saját értékeit, ugyanakkor képes fegyelmezni önmagát.

Nincsenek megjegyzések: